Keresés...
0
TOP
Life coach Budapest Önfejlesztés Önismeret

Csak az érett személyiség képes mély és stabil kötődésre

Az érett személyiség eléréséhez fontos az önismereti munka.
172 Views

Az érett személy önazonos, képes döntéseket hozni, felelősséget vállal tetteiért, tanul a hibáiból, tiszteletben tartja mások különbözőségét, magas önismerettel rendelkezik, képes elfogadni saját hiányosságait és képes elfogadni másokat, – hogy csak néhányat említsek a sokból. Az érettség a mentális és érzelmi aspektusok elválaszthatatlan keveréke. Azonban fontos megemlíteni, hogy az érett személyiség sem tökéletes, hanem életkorához és tapasztalataihoz mérten képes folyamatosan fejlődni.

Tartalom:

Erik Erikson neves fejlődéspszichológus, elismert pszichoanalitikus fejlődéselmélete szerint az érett személyiség, a személy éppen aktuális fejlődési állapotához képest fogalmazható meg. Minden szakaszban a személy pszichoszociális válságot él át, amely pozitívan vagy negatívan befolyásolhatja a személyiségfejlődést

A konfliktusok sikeres megoldása olyan erényekhez vezet, mint a remény, az akarat, a cél és az integritás. A kudarc olyan eredményekhez vezet, mint a bizalmatlanság, a bűntudat, a szerepzavar és a kétségbeesés.

Sokan, sokféleképpen határozzák meg az érett személy jellemzőit, de nézzük meg, egyik nagy kedvencem: Popper Péter pszichológus hogyan vélekedett az érett személyiségről:

Az érett személyiség gondolkodása és viselkedése

Az érett személyiség különbséget tud tenni a tények és a vélemények között

 • Nem minden az, aminek látszik, aminek mondják, aminek hisszük…

Tiszteli a tényeket

 • Képes elfogadni azt is, ha azokon változtatni nem lehet.
 • Képes elfogadni, hogy minden eredménynek megvan a maga kihordási ideje
 • Azaz nem lehet mindent azonnal megoldani, megváltoztatni.
 • Képes az átmeneti bizonytalanságot is elviselni.

Állandóan fejleszti az arány érzékét

 • Képes a tényleges súlyuknak, jelentőségüknek megfelelően értékelni az élet történéseit és az abban résztvevő elemeket.

Mindig megpróbálja az élet eseményeiből a legjobbat kihozni

 • A jóra fókuszál nem ragad bele a múlt történéseibe.

El tudja fogadni az élet ellentmondásos dolgait

 • Tudja, hogy az élethez hozzátartozik a fekete és a fehér is, csak így teljes a kép.

Az érett személyiség el tudja fogadni és képes szeretni önmagát

Képes elfogadni saját ambivalens érzéseit

 • Egyidejűleg után állhatom és szerethetem is ugyanazt az embert dolgot.
 • Tudja, hogy az érzéseink sokfélék lehetnek ezek ellen nem védekezhetünk, maguktól jönnek
 • Ám azt tudatosan eldönthetjük, hogy miként reagálunk rájuk. Ettől különbözünk az ösztönösen reagáló állatoktól.

Van elég önbizalma

 • Nem kell állandóan bizonygatnia kifelé a kiválóságát.
 • Nem várja folyton mások visszaigazolását.
 • Cselekedetei és viselkedése nem mások ítéletétől és véleményétől függ.
 • Bátran ki mer állni saját igazáért, el meri mondani véleményét.

Képes elfogadni, hogy nem kell mindig mindenben egyetérteni, én és a másiknak van joga mást gondolni

 • A saját igazam vagy a másiké nem okvetlen jobb vagy rosszabb, csak más.

Vállalja a felelősséget saját tetteiért és sorsának irányításáért

 • Nem hárít.
 • Nem bújik el mások mögött, nem keres bűnbakot, és nem mástól várja a kész megoldásokat.

Empatikus

 • Képes átérezni mások baját, nem a saját maga számára jónak vélt megoldásokat erőlteti mindenáron másokra.

Egyenrangú kapcsolatokra törekszik

 • Nem akar függőséget, kiszolgáltatottságot se másoknak, se magának.

Egyértelműséget és tiszta helyzeteket teremt maga körül

 • Nem tart bizonytalanságban másokat fal önmagáról és a világról alkotott nézetei nem tartoznak nem tartalmaznak élesen ellentmondó elemeket.

Önálló

 • Nem másoktól várja a saját problémáira a megoldást.
 • Képes önmagát ösztönözni és nem mások elismerésétől motivációját függ a teljesítménye.

Kreatív

 • Az élet során felmerülő új vagy váratlan helyzeteket nem nehézségként vagy problémaként éli meg, hanem megoldásra váró feladatként.

Képes célokat kitűzni maga elé

 • És azok megvalósulásáért állhatatosan tesz is.

Fejleszti önmagát

 • Tisztában van erős és gyenge pontjaival.
 • Nem másokat vagy a környezetét akarja állandóan megváltoztatni, hanem előbb önmagában keresi a megoldást.

Nyitott az újra

 • Rugalmasan alkalmazkodik az élet körülményeihez.
 • Nem retten meg az ismeretlentől.

Kiválóságra törekszik

 • De tudja, hogy a tökéletes mindenben elérhetetlen.

Jól tűri a kudarcot

 • Tudja, hogy a kudarc nem tény, hanem érzés.
 • Azt tükrözi, hogy állunk az eseményekhez mit látunk meg belőle.
 • Levonja utána a megfelelő következtetéseket és megteszi a korrekcióhoz szükséges lépéseket.

Érti a humort

Szülőként hogyan lehetünk érett személyiségek?

Dr. Máté Gábor és a dr. Gordon Neufeld pszichiáter együtt írt „ A család ereje – Ragaszkodj gyermekeidhez!” című könyvükben elemzik, hogy milyen szerepet kell betöltenünk a gyerekeink életében.

Dr. Neufeld ezt így fogalmazza meg könyvében: „A szülői nevelés titka nem abban rejlik, hogy mit tesz a szülő, hanem abban, hogy ki a szülője a gyermeknek. Amikor a gyermek kapcsolatot és közelséget keres velünk, megerősödünk nevelőként, vigasztalóként, útmutatóként, modellként, tanárként vagy edzőként. Egy hozzánk erősen kötődő gyermeknek mi vagyunk az otthon bázisa, ahonnan bemerészkedhet a világba, a visszavonulás, ahová visszatérhet, és az inspiráció forrása. A világ összes szülői készsége nem tudja kompenzálni a kötődési kapcsolat hiányát. A világ összes szeretete nem tud érvényre jutni „pszichológiai köldökzsinór” nélkül, amelyet a gyermek szeretete hoz létre.

Érett személyiség szülőként: Neufeld azt mondja, hogy egyesek azt hiszik, hogy: Isten azért teremtett minket, hogy gyermekeinket nevelhessük. De az igazság az, hogy: Isten azért adott nekünk gyerekeket, hogy mi, szülők felnőhessünk.

Neufeld azt mondja, hogy egyesek azt hiszik, hogy: Isten azért teremtett minket, hogy gyermekeinket nevelhessük. De az igazság az, hogy: Isten azért adott nekünk gyerekeket, hogy mi, szülők felnőhessünk.

Az érett személyiség eléréséhez fontos az önismereti munka

Az érett személyiség fontos tulajdonságai az önbecsülés, a reális énkép, önkritikára és önelfogadásra való képesség és a fejlődésre való képesség. Az érettség nem életkor függvénye bár szükséges hozzá élettapasztalat. Önmagában az az életkortól, -de komoly önismereti munka nélkül, – nem válunk érett személyiséggé.

Csak az érett személy képes mély és stabil kötődésre.  Aki nincs rendben önmagával, aki nem tud önazonos lenni a saját életében, nem tudja önmagát elfogadni, elég jónak értékelni, aki nem tud szembenézni saját hiányosságaival és hibáival az nem képes egészséges kapcsolatot kialakítani.

Ha úgy érzed, rengeteg probléma és baj van a kapcsolataiddal, először érdemes egy komoly önismereti munkába belekezdeni és szakember segítségét kérni, mert először saját magadat kell rendbe hozni és csak utána leszel képes a számodra megfelelő kapcsolatokat kialakítani.

Ha nyitott vagy az önismereti munka mélyítésére, life coaching segítségével tudlak támogatni ebben a folyamatban. Együtt megnézzük, hol tartasz az életedben, és hogyan juthatsz el oda, ahova szeretnél. Keress meg bátran!

Források:

 • „Különben jól vagyok” Saxum – Popper Péter emlékére
 • Dr. Máté Gábor és dr. Gordon Neufeld : A család ereje – Ragaszkodj gyermekeidhez!
 • simplypsychology.org/erik-erikson

«

»