Keresés...
0
TOP

 Adatkezelési tájékoztató – matekinga.hu

Az adatkezelések általános leírása:

Jelen adatkezelési tájékoztató a matekinga.hu domain nevű honlapomon, közösségi oldalaimon (Facebook, Instagram, Pinterest. Tik-Tok…), valamint személyes kapcsolatokon, tanfolyamokon, workshopokon kapott és kezelt adatok kezeléséről szóló tájékoztatást tartalmazza.

Az Adatkezelő fenti weboldala, melyben egy webáruház is működik, melynek működése során adatkezelést is megvalósít, az azon szereplő szövegmezőkön keresztül. Adatkezelő csak olyan adatokat kér be az érintettektől, amelyek a tevékenységéhez feltétlenül szükségesek. A weboldal regisztráció nélkül is használható, funkcionalitása nem függ bejelentkezéstől.

Az adatkezelő neve: Máté Kinga Klaudia ev.
Az adatkezelő székhelye:1114 Budapest, Szabolcska Mihály u. 16/A
Nyilvántartási szám: 56913194
Adószám: 58389939-1-43
Statisztikai számjel: 58389939-9609-231-01

Az adatkezelő elérhetősége:
Postai úton: 1114 Budapest, Szabolcska Mihály u. 16/A
Elektronikus úton: coaching.matekinga@gmail.com

Adatfeldolgozók:

Tárhelyszolgáltató (továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”)
Cég neve: Tárhely Eu Szolgáltató Kft
Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u 4. X.em 241.
Adószáma: 14571332-2-42
Cégjegyzék száma: 01-09-909968

A Tárhelyszolgáltató biztosítja a regisztrált felhasználók adatainak, a megrendelések adatainak a tárolását a szerverükön létrehozott SQL adatbázisban.

Csomagküldő szolgáltató (továbbiakban: „Csomagküldő”)
Cég neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042463
Email címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

A Csomagküldő biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását a Vásárlóknak.

Adatkezelés:

Kapcsolatfelvétel céljából megvalósuló adatkezelés (szövegmezőkkel): Adatkezelő szövegmezőket alkalmaz annak érdekében, hogy kapcsolatfelvétel, megrendelések kezelése céljából adatokat kérjen be az érintettektől. Az adott adatkörhöz tartozó szövegmező segítségével van mód a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani.

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük.
A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.
A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolatfelvétel a megadott személyes adatok alapján Adatkezelő az ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a szolgáltatás során közreműködőjeként jár el. Az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, lakcím/szállításicím, e-mail cím, opcionálisan telefonszám, szabad szöveges üzenet.

Az érintettek köre:

A matekinga.hu oldal felhasználói, illetve a közösségi oldalaim felhasználói

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont
Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az érdeklődő érintettel való kapcsolatfelvétel megvalósításához. Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le, hogy megállapítsa: arányosan korlátozza-e az adatkezelés az érintettek jogait és szabadságait, illetőleg az adatkezelés szükséges-e az elérni kívánt cél szempontjából. Adatkezelő arra a megállapításra jutott, hogy ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintettek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett kérelmére történő törlésig. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Adatkezelés:

Termékrendeléssel kapcsolatos adatkezelés: Személyes adatokat az oldalon meghirdetett termékek értékesítése során kér az Adatkezelő. Az adatokat a megrendelt termék kézbesítése (futár szolgálat igénybevételével) érdekében használja fel az Adatkezelő. Adatkezelés történik továbbá a számlák kiállítása során.

Az adatkezelés célja:

Megrendelés visszaigazolása, a fizetésre, kézbesítésre vonatkozó tájékoztatás megküldése. Számlák kiállítása, elektronikus úton (külön kérésre nyomtatott formában) megküldése.

A kezelt adatok köre:

Név, lakcím/kézbesítési cím, e-mail cím, megrendelt termékek listája, fizetési státusz. Jogszabályban meghatározott számlaadatok, számla kiállításának dátuma.

Az érintettek köre:

Megrendelő természetes személyek/cégek

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont
Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az érintett által kért tájékoztatás időpontjával kapcsolatos adatok kezeléséhez a fenti cél elérése érdekében. Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le, hogy megállapítja: arányosan korlátozza-e az adatkezelés az érintettek jogait és szabadságait, illetőleg az adatkezelés szükséges-e az elérni kívánt cél szempontjából. Adatkezelő arra a megállapításra jutott, hogy ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintettek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett kérelmére történő törlésig. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet.

Adatkezelés:

Hírlevélre történő feliratkozás:
Adatkezelő a weboldal fejlesztése során lehetővé teszi, hogy az érintettek fel tudjanak iratkozni az Adatkezelő által küldött hírlevélre. Amennyiben az érintett ehhez hozzájárul, Adatkezelő a későbbiekben az e-mail címen keresztül hírlevél formájában értesíti szolgáltatásaikról az érintettet.

Az adatkezelés célja:

Hírlevél küldése az arra feliratkozók számára

A kezelt adatok köre:

Az érintett teljes neve és e-mail címe

Az érintettek köre:

Hírlevélre feliratkozó természetes személyek

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Az érintett hozzájárulása alapján Adatkezelő hírlevelet küld annak a természetes személynek, aki ehhez hozzájárult.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig (a visszavonásról az egyes hírlevelek tartalmában szerepel információ). Az érintettnek bármikor lehetősége van visszavonni a hozzájárulását.

Adatkezelés:

Sütik /Cookies

Az adatkezelés célja:

A testreszabott kiszolgálás, illetve jobb felhasználói élmény.

A kezelt adatok köre:

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kisebb adatcsomagok (süti/cookie) kerülhetnek elhelyezésre, amelyet a böngésző későbbi látogatása során visszaolvashat. Ezek nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak a felhasználó beazonosítására.

Az érintettek köre:

A weboldal és közösségi oldalak megtekintői

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat a felhasználó saját böngészőjében (Chrome, Firofox, Edge… ) törölheti.

Adatkezelés:

Harmadik fél által elhelyezett Sütik /Cookies

Az adatkezelés célja:

Statisztikai adatok gyűjtése.
Weboldalamon a Google Analytics statisztikai szolgáltatás üzemel, mely a honlap fejlesztése és keresőoptimalizálása céljából szükséges.

A kezelt adatok köre:

A weboldal fejlesztése érdekében a felhasználó számítógépén kisebb adatcsomagok (süti/cookie) kerülhetnek elhelyezésre, amelyek a  felhasználók számát, böngészési technikai paramétereket, illetve demográfia adatokat tartalmaznak. Ezek nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmasak a felhasználó beazonosítására.

Az érintettek köre:

A weboldal és közösségi oldalak megtekintői


Harmadik felek, mint adatfeldolgozók:

Adatkezelés:

 • Facebook oldal:
  Meta Platforms Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland
  Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
  (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)
 • Facebook pixel:
  Meta Platforms Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland
  (Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)
 • Instagram oldal:
  Meta Platforms Ireland Limited
  Adatkezelési tájékoztató: https://help.instagram.com/519522125107875
  (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)
 • Google Analytics:
  Google Inc., Mountain View, California, USA
  (Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)
 • Pinterest megosztás gomb:
  Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország
  Adatkezelési tájékoztató:: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
  (Hozzáférés a látogatás adataihoz.)
 • Hírlevélküldés:
 • Mailchimp Atlanta, Georgia, Egyesült Államok
  Mailerlite  Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania
  (hírlevélküldéssel kapcsolatos adatok)
 • Emailek fogadása és küldése:
  Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
  (Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)
 • Számlázás
  Billingo
  Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhely és központi ügyintézési hely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
  Cégjegyzékszám: 01-10-140802
  (Hozzáférés a számlázáshoz és annak minden adatához.)
 • Könyvelés
  Etalon Könyvelő és Adótanácsadó Iroda
  Prof-Itt Life Kft.
  Cím: 1149 Budapest , Egressy út 110 B 1/8
 • Bankkártyás fizetés / Viva Wallet rendszerén keresztül (használatban: 2024.03.07-től)
  VivaWallet Magyarországon
  H-1037 Budapest
  Seregély utca 3-5
  +36 1 700 9682
  support@vivawallet.com
  (hozzáférés a fizetési bankkártya adatokhoz)
 • Bankkártyás fizetés SimplePay rendszerén keresztül (használatban: 2024.01.17-től)
  OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /OTP Mobil Kft.
  Adószám 24386106244
  Cégjegyzékszám 01 09 174466
  Budapest, 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. emelet
  Web: http://www.otpmobil.hu
  SimplePay
  www.simplepay.hu
  Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu
  (hozzáférés a fizetési bankkártya adatokhoz)
 • Bankkártyás fizetés Paylike rendszerén keresztül (használatban: 2024.01.31-ig)
  Paylike ApS
  P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N Dánia
  (hozzáférés a fizetési bankkártya adatokhoz)

Személyes találkozás, során gyűjtött adatok 
Személyes találkozások időpontjának foglalásának adatai, illetve számlázási adatok.

Az adatkezelés célja:

coaching üléseken, csoportfoglalkozásokon, workshopok való részvételek egyeztetése. Számlák kiállítása, elektronikus úton (külön kérésre nyomtatott formában) megküldése.

A kezelt adatok köre:

Név, lakcím/kézbesítési cím, e-mail cím, megrendelt termékek listája, fizetési státusz. Jogszabályban meghatározott számlaadatok, számla kiállításának dátuma.

Az érintettek köre:

Megrendelő természetes személyek/cégek

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont
Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az érintett által kért tájékoztatás időpontjával kapcsolatos adatok kezeléséhez a fenti cél elérése érdekében. Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le, hogy megállapítja: arányosan korlátozza-e az adatkezelés az érintettek jogait és szabadságait, illetőleg az adatkezelés szükséges-e az elérni kívánt cél szempontjából. Adatkezelő arra a megállapításra jutott, hogy ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintettek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett kérelmére történő törlésig. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet.

Az érintett jogai:

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során. Az érintettnek joga van arra, hogy:
– személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az érintettet megilleti a jog, hogy ezirányú kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja az adatait. – tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. – ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya: ezen jog általános jelleggel megilleti az érintettet.
 személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de Adatkezelő a fenti elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára.
– az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni azon adatkezelések vonatkozásában, amelyek hozzájáruláson alapulnak. Ennek révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek.
– adatainak helyesbítését és törlését kérje: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak.
– kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: ilyen irányú kérés esetén, amennyiben a GDPR 18. cikkében rögzített feltételek fennállnak, Adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti.
Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 25 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.

Biztonsági intézkedések általános leírása:

Adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a személyes adatokkal rendelkező tartalmakat elkülönített módon tárolja. Az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.

Adattovábbítás címzettje:

Adatkezelő nem továbbítja az adatokat, kizárólag a szolgáltatásban résztvevő adatfeldolgozóknak. Profilalkotás: Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.

Jogorvoslat:

Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő számára. Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek    

Hatálybalépés: 2024.03.01.

Az előző Adatkezelési tájékoztató PDF formátumban elérhető az alábbi linken:
https://matekinga.hu/adatkezeles-01-PDF.pdf